eidetizmusVysvetlenie: schopnosť pripomenúť si už videné, vizuálne predstavy
« Späť na slovník