echomatizmusVysvetlenie: chorobné napodobňovanie videných pohybov iných
« Späť na slovník