dyzorexiaVysvetlenie: porucha chuti
« Späť na slovník