dynamometriaVysvetlenie: meranie svalovej sily
« Späť na slovník