dificilitaVysvetlenie: porucha správania spočívajúca v obtiažnom prispôsobovaní sa rodine a spoločnosti
« Späť na slovník