cefalo-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom hlava, hlavový, mozog, mozgový
Synonymá:
kefalo-
« Späť na slovník