bipediaVysvetlenie: pohyb po dvoch zadných, panvových končatinách
« Späť na slovník