biostatikaVysvetlenie: veda o vzťahu štruktúry organizmu k jeho funkcii
« Späť na slovník