bioplynVysvetlenie: kalový plyn, plynné splodiny vznikajúce pri vyhnívaní kalu
« Späť na slovník