BCGVysvetlenie: skratka z výrazu Calmettov – Guerinov bacil, oslabený mikrób tuberkulózy na prípravu očkovacej látky proti tejto chorobe
« Späť na slovník