autosugesciaVysvetlenie: psychické pôsobenie na seba samého, nahováranie si niečoho
« Späť na slovník