autopsiaVysvetlenie: vlastná skúsenosť, poznávanie chorobných zmien zrakom, pitevná obhliadka mŕtvoly
« Späť na slovník