automutiláciaVysvetlenie: sebapoškodenie, sebazohavenie, sebaničenie
« Späť na slovník