audio-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkajúci sa počuteľnosti
« Späť na slovník