asymetriaVysvetlenie: nesúmernosť podľa jednej alebo dvoch hlavných osí
« Späť na slovník