asymetriaVysvetlenie: nesúmernosť podľa jednej alebo dvoch hlavných osí
Ohodnoťte
« Späť na slovník