antropometriaVysvetlenie: náuka o meraní ľudského tela, súbor techník merania ľudského tela
« Späť na slovník