antropo-Vysvetlenie: prvá časť zložených slov s významom človek, ľudský
Synonymá:
anthropo-
« Späť na slovník