antabusVysvetlenie: prostriedok na liečbu alkoholikov – ak človek po jeho požití vypije alkohol, pozvracia sa
« Späť na slovník