anorgazmiaVysvetlenie: u ženy chýbanie orgazmu, nemožnosť dosiahnuť orgazmus
« Späť na slovník