angioplastikaVysvetlenie: znovuvytvorenie poškodených ciev
« Späť na slovník