androspermiaVysvetlenie: spermia určujúca samčie pohlavie, u človeka chromozóm Y
« Späť na slovník