androspermiaVysvetlenie: spermia určujúca samčie pohlavie, u človeka chromozóm Y
androspermia
Ohodnoťte
« Späť na slovník