anankazmusVysvetlenie: vtieravé myšlienky spojené s nutkaním konať, obsesia
« Späť na slovník