algezimetriaVysvetlenie: meranie citlivosti na bolesť
« Späť na slovník