algezimetriaVysvetlenie: meranie citlivosti na bolesť
algezimetria
Ohodnoťte
« Späť na slovník