alexiaVysvetlenie: porucha schopnosti pochopiť čítaný text
« Späť na slovník