albinizmusVysvetlenie: čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke a iných orgánoch zvierat aj ľudí
« Späť na slovník