akyanoblepsiaVysvetlenie: neschopnosť vnímať modrú farbu
« Späť na slovník