akromikriaVysvetlenie: skrátenie končatín
akromikria
Ohodnoťte
« Späť na slovník