agramatizmusVysvetlenie: porucha schopnosti vyjadrovania
agramatizmus
Ohodnoťte
« Späť na slovník