agramatizmusVysvetlenie: porucha schopnosti vyjadrovania
« Späť na slovník