afráziaVysvetlenie: neschopnosť prirodzene sa vyjadrovať rečou, občasná strata reči
afrázia
Ohodnoťte
« Späť na slovník