afráziaVysvetlenie: neschopnosť prirodzene sa vyjadrovať rečou, občasná strata reči
« Späť na slovník