abnormalitaVysvetlenie: nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
« Späť na slovník