abnormalitaVysvetlenie: nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
abnormalita
Ohodnoťte
« Späť na slovník