Kód diagnózy podľa MKCH-10: N852
Vysvetlenie diagnózy: Zhrubnutá alebo zväčšená maternica
Nepatrí sem:
Hypertrofia maternice v šestonedelí (O90.8)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.