Kód diagnózy podľa MKCH-10: N840
Vysvetlenie diagnózy: Polyp:
• endometria
• maternice, bližšie neurčený
Nepatrí sem:
Polypoidná hyperplázia endometria (N85.0)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.