Kód diagnózy podľa MKCH-10: N82
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Vezikointestinálna fistula (N32.1)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.