Kód diagnózy podľa MKCH-10: N811
Vysvetlenie diagnózy: Prolaps (prednej) steny pošvy, bližšie neurčený
Cystokéla s uretrokélou
Nepatrí sem:
Cystokéla s prolapsom maternice (N81.2 – N81.4)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.