Kód diagnózy podľa MKCH-10: N62
Vysvetlenie diagnózy: Patrí sem:
Gynekomastia
Hypertrofia prsníka:
• masívna, pubertálne podmienená
• bližšie neurčená

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.