Kód diagnózy podľa MKCH-10: N601
Vysvetlenie diagnózy: Cystický prsník
Nepatrí sem:
Difúzna cystická mastopatia s epitelovou proliferáciou (fibroskleróza prsníka) (N60.3)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.