Kód diagnózy podľa MKCH-10: N508
Vysvetlenie diagnózy: Choroba semenných mechúrikov, semenného povrazca, semenníka (okrem atrofie), mieška, semenníkového pošvového obalu a semenovodu:
• atrofia
• hypertrofia
• opuch
• vred
Chylokéla semenníkového pošvového obalu (nefiláriová), bližšie neurčená
Uretroskrotálna fistula
Striktúra:
• semenovodu (ductus deferens)
• semenného povrazca (funiculus spermaticus)
• semenníkového pošvového obalu (tunica vaginalis testis)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.