Kód diagnózy podľa MKCH-10: N39
Vysvetlenie diagnózy: Nepatrí sem:
Hematúria:
• s bližšie určenými morfologickými zmenami (N02.-)
• recidivujúca a pretrvávajúca (N02.-)
• bližšie neurčená (R31)
Proteinúria, bližšie neurčená (R80)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.