Kód diagnózy podľa MKCH-10: N363
Vysvetlenie diagnózy: Prolaps močovej rúry
Uretrokéla u muža
Nepatrí sem:
Uretrokéla u ženy (N81.0)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.