Kód diagnózy podľa MKCH-10: N25
Vysvetlenie diagnózy: Nepatria sem:
Metabolické poruchy zatriedené pod E70 – E90

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.