Kód diagnózy podľa MKCH-10: N171
Vysvetlenie diagnózy: Nekróza kôry obličiek:
• akútna
• renálna
• bližšie neurčená

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.