Kód diagnózy podľa MKCH-10: N161
Vysvetlenie diagnózy: Tubulointersticiálna choroba obličiek:
• pri leukémii (C91 – C95)
• pri lymfóme (C81 – C85, C96.-)
• pri mnohopočetnom myelóme (C90.0)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.