Kód diagnózy podľa MKCH-10: N079
Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10 neobsahuje bližší popis.

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.