Kód diagnózy podľa MKCH-10: N06
Vysvetlenie diagnózy: Patrí sem:
Proteinúria (izolovaná) (ortostatická) (perzistujúca) s morfologickými zmenami, ako sa uvádzajú na začiatku tejto skupiny chorôb pod kódmi .0-.8
Nepatrí sem:
Proteinúria:
• Bence-Jonesova (R80)
• izolovaná, bližšie neurčená (R80)
• ortostatická, bližšie neurčená (N39.2)
• perzistujúca, bližšie neurčená (N39.1)
• v gravidite (O12.1)
• bližšie neurčená (R80)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.