Kód diagnózy podľa MKCH-10: N041
Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10 neobsahuje bližší popis.

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.