Kód diagnózy podľa MKCH-10: N02
Vysvetlenie diagnózy: Patrí sem:
Hematúria:
• nezhubná (familiárna) (detského veku)
• s morfologickými zmenami, uvedenými na začiatku tejto skupiny chorôb pod kódmi .0-.8
Nepatrí sem:
Syndróm panvových bolestí a hematúrie [Loin Pain Hematuria Syndrome, LPHS] (N39.81)
Hematúria, bližšie neurčená (R31)

Ohodnoťte

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.