Kód diagnózy podľa MKCH-10: M511
Vysvetlenie diagnózy: Ischialgia zapríčinená poruchou medzistavcovej platničky
Patria sem:
Radikulitída v driekovej oblasti, bližšie neurčená (M54.16)

M51.1 Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou (G55.1*)
4 (80%) 5 hodnotení

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.