Kód diagnózy podľa MKCH-10: M511
Vysvetlenie diagnózy: Ischialgia zapríčinená poruchou medzistavcovej platničky
Patria sem:
Radikulitída v driekovej oblasti, bližšie neurčená (M54.16)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.