Kód diagnózy podľa MKCH-10: K432
Vysvetlenie diagnózy: Ventrálna hernia, bližšie neurčená

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.