varóznyVysvetlenie: uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy von, vybočený
Ohodnoťte
« Späť na slovník