tyflológiaVysvetlenie: starostlivosť o zrakovo postihnuté osoby a ich spoločenské zaradenie
« Späť na slovník